vrijdag, 21. september 2007 - 19:05

SP wil gratis OV voor alle Mbo-leerlingen

Groningen

De SP wil dat voortaan alle 16 en 17 jarige Mbo-scholieren in Groningen, net als 17 jarigen op het HBO, gratis met het openbaar vervoer kunnen. Nu is het nog zo dat alleen 18 jaar en ouder Mbo-leerlingen een OV-jaarkaart krijgen. Hoewel gedeputeerde Bleeker namens Gedeputeerde Staten van Groningen aangaf het sociale probleem te onderkennen is hij alleen bereid een regeling te maken voor leerlingen van wie de ouders de reiskosten niet kunnen betalen.

Afgelopen woensdag heeft de SP een strippenkaart met daarop ruim 500 handtekeningen als rode loper uitgerold voor het Provinciehuis van Groningen. Bedenker van de actie Pim Siegers: “De steun voor dit plan is enorm, in korte tijd schaarden 4 gemeenteraden in Groningen zich achter dit plan. Ruim 500 Mbo-leerlingen, ouders, leraren en sympathisanten hebben hun handtekening op de strippenkaart gezet ter ondersteuning. Het is buitengewoon jammer dat Gedeputeerde Staten deze oproep niet voluit ondersteunen. In Friesland geeft de provincie vanaf volgend jaar zelfs alle 16 en 17 jarige leerlingen korting op een busabonnement.

SP statenlid Sandra Beckerman: “Mbo-leerlingen zijn belangrijk voor de toekomst van Groningen. Zij zijn bijvoorbeeld de toekomstige ondernemers, de handen aan het bed en de professionals in de klas. Ons plan zorgt ervoor dat de verschillen tussen leerlingen zouden verdwijnen. De beperkte regeling die Gedeputeerde Staten voorstellen zorgen weer voor extra regels en verschillen�

De SP zal volgende week woensdag tijdens de begrotingsbehandeling van 2008 in de Provinciale Staten een amendement indienen om nogmaals steun te vragen voor haar plan.
Provincie:
Tag(s):