zondag, 2. december 2007 - 12:09

SP wil snelle busverbindingen

Den Haag

De SP wil dat er een landelijk netwerk van snelle bussen komt, die mensen over de (snel)weg vervoeren tussen de plaatsen waar geen treinen zijn. Aangezien er geen nationale vervoersbedrijven meer zijn, moet de regering het initiatief nemen. Dit zal SP-Kamerlid Emile Roemer komende week voorstellen bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

In de jaren negentig was er een opmars van Interliners door de nationale busvervoerder VSN, de voorloper van Connexxion. Met de introductie van de marktwerking werd niet meer geïnvesteerd in de Interliner en gingen deze snelle buslijnen in alle provincies er anders uitzien, waardoor de samenhang en herkenbaarheid verdween. Bovendien moest Connexxion zich richten op de concurrentieslag en was er geen gelegenheid meer om in innovatief openbaar vervoer te investeren.

Volgens de SP is een landelijk dekkend net van snelle bussen op snelwegen, met overstappunten aan de randen van steden en bij bedrijfsterreinen, goed haalbaar. Voorwaarde is wel dat het systeem landelijk wordt georganiseerd zodat overal de vorm en voorwaarden gelijk zijn
Provincie:
Tag(s):