vrijdag, 22. juni 2007 - 9:27

Speelveld de Greiden enthousiast in gebruik genomen

Heerenveen

Onder luid gejoel opende wethouder Kees Feenstra op 20 juni het speelveld in woonwijk de Greiden. De vele kinderen renden om het eerst bij de speeltoestellen te zijn. Vol enthousiasme werd de speeltuin door de jonge gebruikers ‘ingewijd’.

Vijf jaar lang is er hard gewerkt aan de totstandkoming van het speelveld dat centraal in de Greiden ligt. De speeltuincommissie heeft zich enorm ingezet om de kinderen deze prachtige speeltuin te kunnen bieden. En het resultaat mag er zijn! De commissie haalde 70.000 euro als sponsor- en subsidiebijdragen binnen. Ook de gemeente Heerenveen droeg bij aan het speelveld.
Provincie:
Tag(s):