dinsdag, 23. oktober 2007 - 20:59

Speelvoorziening voldoet niet aan wettelijke eisen

Emmen

Speelvoorziening ‘Het Loopark’ in Angelslo is met ingang van dinsdag tijdelijk door de gemeente Emmen gesloten. Er worden hekken om de speelvoorziening geplaatst. De Voedsel en Warenautoriteit (VWA) heeft geconstateerd dat de speeltoestellen niet gecertificeerd zijn en daarmee niet voldoen aan het Attractiebesluit

Leverancier Kinderland verzekerde de gemeente vooraf dat alle speeltoestellen voldeden aan de regelgeving. De gemeente had echter twijfels bij enkele speeltoestellen en heeft daarom de VWA gevraagd een onafhankelijke inspectie te verrichten. Hieruit bleek dat een certificering ontbrak.

De gemeente is wettelijk verplicht om in het openbare gebied, zoals Loopark, gecertificeerde toestellen te hebben. Voor het Loopark neemt de gemeente de volgende maatregelen: het gehele Loopark wordt afgesloten door hekwerken en de leverancier wordt aansprakelijk gesteld en dient te zorgen voor een deugdelijke certificering van de speelvoorziening.

De erkende overlegpartner, wijkvereniging Angelslo, is inmiddels op de hoogte gebracht.
Provincie:
Tag(s):