woensdag, 17. oktober 2007 - 10:48

Spijkers geven grens terrassen aan

Utrecht

De terrassen bij cafe’s en restaurants worden volgend jaar gemarkeerd met ‘spijkers’ in de grond. Deze markering maakt duidelijk tot waar een terras mag staan, zodat een horeca-ondernemer daar gemakkelijk op aangesproken kan worden. De gemeente brengt de markeringen aan voor het terrasseizoen van komend jaar. Horecaondernemers worden zelf verantwoordelijk voor het behoud van de markering.

De Wijkraad Binnenstad heeft gevraagd om strenger op te treden tegen terrassen die meer ruimte beslaan dan toegestaan. In een reactie geeft het college echter aan dat de prioriteit van de handhaving van regels binnen de horeca ligt bij andere aspecten (zoals geweld, wapens, drugs). Intensieve handhaving is niet haalbaar. Er wordt wel opgetreden tegen grote overschrijdingen van de terrasruimte en in gevallen waarin gevaarlijke situaties ontstaan (bijvoorbeeld als de doorgang van hulpdiensten geblokkeerd wordt).
Provincie:
Tag(s):