maandag, 26. november 2007 - 12:52

Splitsing GGD

Amsterdam

Per 1 januari 2008 houdt GGD Amstelland de Meerlanden op te bestaan als zelfstandige organisatie. De taken van GGD Amstelland de Meerlanden gaan over naar GGD Amsterdam en GGD Kennemerland.

De reden voor deze splitsing is de herindeling van de grenzen van de veiligheidsregio’s in Nederland, zodat de geografische werkgebieden van brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening hetzelfde zijn. Op die manier kan in geval van een ramp de geneeskundige hulpverlening beter worden afgestemd op die van brandweer en politie. Ook kan beter worden ingegrepen bij een crisissituatie, zoals een grootschalige uitbraak van een infectieziekte.

GGD Amsterdam neemt per 1 januari 2008 de dienstverlening aan de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel (in totaal circa 130.000 inwoners) over. De dienstverlening aan de gemeente Haarlemmermeer (ook circa 130.000 inwoners) zal worden uitgevoerd door GGD Kennemerland.

Alle taken worden voortgezet onder de naam van de twee bovengenoemde GGD’en, die daarvoor het voltallige personeel van GGD Amstelland de Meerlanden overnemen. Er vallen door de splitsing geen gedwongen ontslagen. Hierover zijn met vakbonden afspraken gemaakt in een sociaal plan. In totaal gaat het om zo’n 160 medewerkers. Beide GGD’en nemen elk ongeveer de helft van de medewerkers over. Uitgangspunt is dat de zorg op lokaal niveau goed beschikbaar en bereikbaar blijft. Zo blijven de consultatiebureaus voor jeugdgezondheidszorg op dezelfde locaties. De GGD Amsterdam en de GGD Kennemerland informeren binnenkort per brief hun relaties in de beide regio’s.
Provincie:
Tag(s):