woensdag, 15. augustus 2007 - 14:52

Spoorlijn Winterswijk-Doetinchem bomloos

Winterswijk

Er ligt geen vliegtuigbom onder de spoorlijn Winterswijk - Doetinchem, ter hoogte van Miste. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van T&A Survey, het bureau dat een zogenoemd detectieonderzoek uitvoerde naar een mogelijke vliegtuigbom. In week 31 is het onderzoek in drie achtereenvolgende nachten verricht.

De gemeente Winterswijk gaf T&A opdracht om het onderzoek uit te voeren. De gemeente heeft een belangrijke taak bij de zorg voor de veiligheid van haar inwoners. Omdat er aanwijzingen waren dat er mogelijk een vliegtuigbom onder de spoorlijn lag, besloot de gemeente een laatste onderzoek te doen.

Op basis van een verklaring van een ooggetuige bepaalde de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) in 2004 de mogelijke locatie van de vliegtuigbom en deed destijds een poging de bom te ruimen. Er werd echter geen vliegtuigbom aangetroffen. Wel zag men sporen die misschien van een inslagopening waren. Er is geprobeerd dit zoveel mogelijk te volgen. Dit heeft geleid tot het zoeken naar de bom aan weerszijden van het spoor. Toen de bom daar niet werd aangetroffen, kon deze, als er al een bom was, alleen nog maar onder het spoor liggen.

Voor het onderzoek onder het spoor heeft de gemeente T&A Survey ingehuurd. T&A Survey is een bedrijf dat gespecialiseerd is in dit soort onderzoeken. Het heeft met grondradar- en magnetometersonderingen de grond onder het spoor afgezocht.
Provincie:
Tag(s):