zondag, 22. juli 2007 - 10:55

Sportboulevard opnieuw aanbesteed

Dordrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht heeft afgelopen week besloten om de aanbestedingsprocedure voor de Sportboulevard te beëindigen en een nieuwe, aangepaste procedure op te starten.

De oorspronkelijke aanbesteding is uitgeschreven voor een combinatie van zowel de bouw als de exploitatie van de nieuwe sportvoorzieningen. Vanwege de inmiddels veranderende omstandigheden op de bouwmarkt, heeft dit uiteindelijk te weinig kandidaten aangetrokken om mededinging te kunnen realiseren.

Burgemeester en wethouders hebben nu besloten om de aanbesteding van de Sportboulevard te splitsen. Dat betekent dat er een aanbestedingsprocedure start voor de bouwwerkzaamheden en daarnaast een aparte procedure voor de exploitatie van het nieuwe sportcomplex.

Eind augustus 2007 starten de nieuwe aanbestedingsprocedures voor de Sportboulevard. Als daarop voldoende inschrijvingen volgen, kan de bouw van het sportcomplex begin 2008 starten. Ook is dan bekend welke exploitant het nieuwe complex gaat beheren.

De eerste fase van de Sportboulevard (zwembad, sporthal en ijsbaan) kan vervolgens begin 2010, een paar maanden later dan gepland, worden opgeleverd. Sportboulevard Dordrecht is onderdeel van het toekomstige Gezondheidspark, waarin een uitbreiding van het Albert Schweitzer Ziekenhuis en de bouw van woningen, kantoren, winkels en parkeerplaatsen is voorzien. De multifunctionele accommodatie vervangt de huidige sportvoorzieningen zoals zwembad Aquapulca, sporthal Sterrenburg en de Drechtstedenhal. De Sportboulevard verrijst in het gebied tussen de Overkampweg, de Karel Lotsyweg en de Amnesty Internationalweg.
Provincie:
Tag(s):