donderdag, 10. mei 2007 - 20:53

Sporthal Coevorden en Schoonoord weer open

Coevorden

Na constatering van een te hoge hoeveelheid legionella heeft de gemeente Coevorden op 13 april twee sporthallen uit voorzorg gesloten en zijn de waterleidinginstallaties doorgespoeld. Op 4 mei is de sporthal in Schoonoord weer in gebruik genomen en donderdagavond is de Drostenhal weer in gebruik genomen.

Van de legionellabesmetting is destijds melding gedaan bij de GGD. De GGD heeft benadrukt dat het risico voor de volksgezondheid zeer laag is en dat het risico op mogelijke besmetting door gebruik vóór 13 april intussen volledig is verdwenen.

Na hercontrole van de waterleidinginstallaties bleek dat de hoeveelheid legionellabacteriën, na de eerste keer doorspoelen, onvoldoende was gedaald.

De volgende stap in de procedure is geweest om de installaties technisch nogmaals volledig goed te screenen. Na enige verbeteringen aan de installaties zijn de beide installaties chemisch gereinigd, waardoor alle legionellabacteriën zijn gedood en afgevoerd.
Provincie:
Tag(s):