woensdag, 7. november 2007 - 16:29

Sportstad Heerenveen organiseert jeugdmiddagen ‘bewegen en gezondheid’

Heerenveen

Sportstad Heerenveen organiseert de komende maanden een aantal jeugdmiddagen binnen het project ‘bewegen en gezondheid’. 154 schoolkinderen uit Boarnsterhim gingen woensdagmiddag naar sportstad Heerenveen voor hun eerste jeugdsportmiddag. Het doel is om bewegen/sport onder de jeugd te stimuleren.

Het college van burgemeester en wethouders van Boarnsterhim onderschrijft van harte de doelstellingen en heeft besloten mee te doen met het organiseren van de jeugdsportmiddagen voor kinderen uit de gemeente. Het college heeft daarenboven besloten de kosten voor deelname van de kinderen voor zijn rekening te nemen (€ 5,-- per deelnemer).

Op deze manier kunnen alle kinderen die dat willen meedoen. En dat de jeugd enthousiast is blijkt uit het feit dat van de 186 kinderen uit 4 gemeenten die aan de jeugdmiddagen meedoen, er maar liefst 154 uit Boarnsterhim komen.
Provincie:
Tag(s):