zondag, 8. juli 2007 - 17:18

Sportvelden Bant staan nieuwbouw niet meer in de weg

Bant

Met de aankoop van ruim 9000 m2 grond in Bant kan ook de tweede fase van de uitbreiding van het dorp gerealiseerd worden. Naar aanleiding van een uitspraak van de voorzitter van de Raad van State kon de oorspronkelijke opzet van het bestemmingsplan niet worden uitgevoerd, omdat woningbouw minimaal 50 meter verwijderd moet zijn van sportvelden. Door de aankoop van de grond kan een deel van de huidige sportvelden worden verplaatst.

In het uitbreidingsplan dat op 14 december 2006 was vastgesteld, bestond een ruimte van 30 meter tussen de nieuw geplande woningen en de huidige sportvelden. Maar de uitspraak van de Raad van State over een nieuwbouwproject in Dronten maakte een aanpassing noodzakelijk.

Voor het nieuwste deel van het plangebeid moet wel een wijziging van het bestemmingsplan komen. De gemeente is al begonnen met het bouwrijp maken van het eerste deel van de dorpsuitbreiding. Naar verwachting zal de tweede fase van de woningbouw en de verhuizing van de twee sportvelden medio 2009 plaatsvinden. In totaal komen er in Bant 117 nieuwe woningen, koop en huur.
Provincie:
Tag(s):