dinsdag, 3. juli 2007 - 17:15

Staande houding vreemdelingen onrechtmatig

Amsterdam

In de nacht van vrijdag 15 juni op zaterdag 16 juni 2007 heeft een actie van de politie plaatsgevonden waarbij 250 mensen zijn gecontroleerd op grond van de Vreemdelingenwet. Tot deze actie is mede besloten naar aanleiding van informatie vanuit strafrechtelijke onderzoeken naar criminele activiteiten van West-Afrikanen. De vreemdelingenrechter te Amsterdam heeft de rechtmatigheid van de actie onderzocht.

De rechtbank is tot de conclusie gekomen, dat de aanwijzingen die er waren bij elkaar genomen niet voldoende waren voor het vermoeden dat de aanwezige personen ook illegaal in Nederland verblijven. Juist dit laatste was de aanleiding voor de controle. Met andere woorden: de aanwijzingen waren onvoldoende om als feiten en omstandigheden te kunnen dienen voor deze concrete actie in deze concrete nacht.

Van de oorspronkelijk 30 beroepen die vorige week aan de rechtbank zijn voorgelegd zijn er 22 overgebleven. Deze 22 beroepen zijn gegrond verklaard. Dit betekent dat de inbewaringstellingen vandaag zullen worden opgeheven.

Link naar BoN-bericht
Provincie:
Tag(s):