maandag, 3. december 2007 - 21:30

Staatsbosbeheer tegen zandwinning in het Gasselterveld

Gasselte

Staatsbosbeheer heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de vergunning voor een nieuwe zandwinlocatie in het Gasselterveld in boswachterij Gieten - Borger. Volgens districtshoofd Bert Witvoet is een zandwinplas midden in de ecologische hoofdstructuur (EHS) voor zijn organisatie niet acceptabel. “Staatsbosbeheer heeft de wettelijke opdracht op te komen voor de belangen van de natuur. We zijn altijd bereid ook naar andere belangen te kijken, maar de EHS staat centraal in het Nederlandse natuurbeleid. We zouden geen knip voor ons neus waard zijn als we akkoord gingen met deze zandwinning.�

Het Gasselterveld is onderdeel van boswachterij Gieten-Borger, een bosgebied met mooie flora en fauna. De boswachterij is door rijk en provincie aangewezen als deel van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Volgens de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is de EHS: “… een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.�

In het Gasselterveld wordt al decennialang beton- en metselzand gewonnen door de firma Zeldenrust. De huidige zandwinput is uitgeput en de concessie stopt in 2010. De procedure om te komen tot een tweede locatie naast de oude loopt ook al enkele jaren. Staatsbosbeheer heeft steeds bezwaar gemaakt tegen de plannen. De uitkomsten van de MER (milieueffect- rapportage), die geen belemmeringen zag voor uitbreiding van de zandwinning, is altijd omstreden geweest. Nu de provincie heeft besloten alsnog vergunning te verlenen, is de gang naar de Raad van State voor Staatsbosbeheer de laatste mogelijkheid om deze aantasting van de natuur tegen te houden. Bert Witvoet: “Wij willen geen dood gat midden in de natuur.�
Provincie:
Tag(s):