vrijdag, 21. september 2007 - 13:26

Staatssecretaris bij start dijkversterking

Enkhuizen

Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft op vrijdag 21 september de officiële starthandeling verricht voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Enkhuizen en Hoorn. Deze dijk is één van de eerste waterkeringen die wordt versterkt binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Verkeer en Waterstaat.

In dit programma zijn primaire waterkeringen opgenomen die niet meer aan de door het rijk gestelde veiligheidseisen voldoen. In de afgelopen vijf jaar zijn voorbereidingen getroffen om de Markermeerdijk te versterken en de werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De verwachting is dat het tot 2012 duurt voor het klaar is.

Op sommige plaatsen wordt de dijk verhoogd en verbreed, op andere plekken komt een buitendijks voorland om de golven te breken, allemaal bedoeld om de dijk te versterken. In de buurt van woningen die dicht op de dijk staan, komen stalen damwanden. In 1996 is in de Wet op de waterkering vastgelegd dat de kwaliteit van de primaire waterkeringen elke vijf jaar moet worden gecontroleerd.

Primaire waterkeringen zijn de belangrijkste keringen die Nederland beschermen tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. Bij de toetsing bleek dat de Markermeerdijk niet meer voldoet aan de veiligheidseisen waarna de dijk werd opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Door de vijfjaarlijkse toetsingen is tijdig bekend waar de zwakke plekken in de keringen zitten en waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Uit de tweede toetsing is gebleken dat 680 van 2875 kilometer primaire waterkeringen niet de wettelijke normen voor de bescherming tegen overstromingen voldoet. Het kabinet heeft voor de versterking van de primaire waterkeringen tot en met 2012 670 miljoen euro vrijgemaakt. In totaal is hier tot 2020 1,7 miljard euro voor nodig.
Provincie:
Tag(s):