woensdag, 20. juni 2007 - 23:03

'Stadjers moeten elkaar ruimte geven'

Groningen

“Nu Ritsen! Ruimte geven, ruimte nemen in het maatschappelijk verkeer� is de titel van de nieuwe integratienota van het college van B&W van Groningen. Met de nota neemt het college duidelijk stelling tegen de toon die in het Nederlandse integratiedebat is geslopen en die de polarisatie tussen autochtonen en allochtonen lijkt te versterken.

Het Groningse college wil deze ontwikkeling tegen gaan door de Stadjers als individu aan te spreken en niet uitsluitend als lid van een minderheidsgroep.

Rode lijn van de integratienota is dat het gaat om het samenleven in de stad. Om dit goed te kunnen doen, moeten Stadjers elkaar ruimte geven en ruimte nemen. Hierbij wil het college iedere inwoner van de stad als individu benaderen en niet uitsluitend als lid van een minderheidsgroep. Het belangrijkste doel van de nota is dat de allochtone Stadjer kansen krijgt en grijpt! Hiervoor zijn wederkerigheid en respect voor eigen identiteit van groot belang.

Om ervoor te zorgen dat de stad een plek is waar iedereen telt, levert ieder individueel collegelid vanuit haar of zijn portefeuille een bijdrage aan het integratieproces. Het college introduceert hiervoor de term integratie-inclusief denken. De gemeente bekijkt per beleidsterrein hoe integratie opgenomen kan worden in het reguliere beleid. Daarmee formuleren B&W dus niet een apart integratiebeleid, maar laten het onderdeel uitmaken van wat er in de stad gebeurt op economisch, cultureel en bijvoorbeeld sportief beleid.
Provincie:
Tag(s):