dinsdag, 7. augustus 2007 - 12:40

Stadsbeiaardier Dirk S. Donker sluit reeks zomeravondconcerten af

Sneek

Woensdag 15 augustus is het laatste beiaardconcert op de Sneker beiaard in de reeks zomeravondconcerten. Dit laatste concert wordt gegeven door Sneker stadsbeiaardier Dirk S. Donker.

Donker, sedert 1963 als vaste bespeler verbonden aan de Sneker beiaard, geniet als beiaardier een grote reputatie en staat garant voor professionaliteit en kwaliteit in zijn spel. Hoewel hij uiteraard in staat is om het hele beiaardrepertoire uit te voeren is hij vooral ook een pleitbezorger voor het vertolken van originele beiaardcomposities. Dit zijn werken die speciaal voor de beiaard als muziekinstrument zijn geschreven. Daarnaast zijn en worden er veel transcripties gemaakt voor beiaard van bestaande werken uit de muziekliteratuur.

Voor het concert op 15 augustus staan uitsluitend originele beiaardcomposities op het programma. Centraal daarin staan enkele werken van de Belgische componist Jef Rottiers (1904 – 1985) waarmee Donker een bijzondere affiniteit heeft. In het programmaboekje is over deze markante componist meer te lezen. Verder speelt Donker werken van Jef Denijn, die in de eerste helft van de vorige eeuw veel heeft betekend voor de beiaardkunst en –cultuur in Vlaanderen en Nederland, en werken van de Nederlandse componisten Adriaan de Groot, Jaap Dragt en Joop Stokkermans.

Het Oud Kerkhof rondom de Martinikerk is een prima luisterplek. Programmaboekjes voor de zomeravondconcerten zijn gratis verkrijgbaar in het stadhuis, de Martinikerk, het Fries Scheepvaart Museum, de Openbare Bibliotheek, bij de VVV en op de avond van het concert bij de ingang van de traptoren aan de noordoostzijde van de Martinikerk.

Het concert begint om 20.00 uur.
Provincie:
Tag(s):