vrijdag, 13. juli 2007 - 9:04

Stadskanaal gaat energie besparen

Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal doet mee aan het TELI-project van de provincie Groningen. Het project heeft als doel om energiebesparende maatregelen te realiseren bij huishoudens met lage inkomens en deze mensen te stimuleren om ook in de toekomst te besparen op het energieverbruik. Hierdoor nemen de energielasten af en kunnen het besteedbare inkomen en het wooncomfort toenemen.

De inschatting voor onze gemeente (op basis van eerder TELI-projecten) is dat ongeveer 930 huishoudens aan het project kunnen meedoen. Deze huishoudens krijgen bezoek van een energieadviseur, die een energiepakket en een aantal energieadviezen zal verstrekken. Voor dit project krijgt een aantal langdurig werkzoekenden een opleiding tot energieadviseur, in het geval van Stadskanaal gaat het om vijf personen. Voor zover mogelijk zal hiervoor het bestand van bijstandsgerechtigden van de gemeente worden aangesproken.

Naast de overheden hebben ook woningcorporaties, de GGD, de Milieufederatie en diverse lokale organisaties hun medewerking aan het initiatief toegezegd. Per huishouden streeft men naar een besparing van ongeveer 150 euro per jaar. Het energiepakket bestaat uit verschillende energiebesparende maatregelen zoals spaarlampen, radiatorfolie en een waterbesparende douchekop. Ook zal men aandacht schenken aan energiezuinig autorijden ('Het nieuwe rijden').
Provincie:
Tag(s):