donderdag, 6. september 2007 - 15:39

Stadstoezicht rijdt op aardgas

’s-Hertogenbosch

Wethouder Eugster heeft donderdag 6 september de sleutels van het eerste gemeentelijke voertuig dat geschikt is voor aardgas overhandigd aan een medewerker van Stadstoezicht. Aardgasvoertuigen stoten minder stikstofdioxide en fijn stof uit dan benzine- en dieselvoertuigen. Ook zijn de voertuigen stiller. De aanschaf van een schoner gemeentelijk wagenpark is een maatregel uit het plan van aanpak voor een betere luchtkwaliteit.

Ook andere afdelingen binnen de gemeente hebben aardgasvoertuigen besteld zoals de afdeling milieu en de brandweer. De afvalstoffendienst is bezig met een pilot-voertuig op aardgas voor de papierinzameling.

Naar verwachting is begin 2008 het eerste aardgasvulpunt in ’s-Hertogenbosch operationeel. Momenteel wordt hier hard aan gewerkt door de gemeente in samenwerking met ondernemers. Op dit moment loopt de procedure voor een milieuvergunning voor de locatie Balkweg 1. Vooruitlopend op de realisatie van dit vulpunt schaft de gemeente aanrdgasvoertuigen aan wanneer voertuigen worden vervangen. Tot het vulpunt is gerealiseerd kan het voertuig gebruik maken van benzine. De meeste aardgasvoertuigen zijn namelijk uitgevoerd met zowel een gas- als benzinetank. Het is de bedoeling dat de auto zo snel mogelijk op aardgas rijdt.

Voertuigen die op aardgas rijden stoten minder stikstofdioxide en fijn stof uit dan benzine- en dieselvoertuigen. Onder de alternatieve brandstoffen is aardgas op dit moment de schoonste en financieel aantrekkelijkste brandstof. Aardgasvoertuigen kunnen ook op biogas rijden of met een bijmenging van waterstof. Zo verbeterd niet alleen de luchtkwaliteit maar wordt ook het klimaatprobleem aangepakt.
Provincie:
Tag(s):