donderdag, 24. mei 2007 - 13:43

Stakingsdreiging voor goede cao-Favini

Apeldoorn

Onderhandelaar Piet Fortuin heeft namens CNV Papier en karton Favini Apeldoorn een ultimatum gesteld. Mocht de bedrijfsleiding niet vóór 30 mei 10.00 uur aan de bondseisen tegemoet zijn gekomen dan sluit Fortuin acties niet uit.Inzet van het dreigement is een goede cao.

In drie onderhandelingsronden, exclusief intensief vooroverleg, wilde Favini niet tegemoet komen aan de vakbondseisen, zoals een structurele loonsverhoging en een verhoging van de 4-ploegendiensttoeslag. De reactie van Favini, als zou loonsverhoging financieel niet kunnen, wijst onderhandelaar Fortuin van de hand. "CNV Papier en karton denkt en werkt al sinds 2004 mee aan het matigen van de loonkosten. Het is niet langer verantwoord om de medewerkers nog een keer te vragen af te zien van een marktconforme loonsverhoging."

Favini kwam vervolgens met een eindbod - zonder de gevraagde loonsverbetering - en dat wezen de leden unaniem af op 22 mei. Het nu gestelde ultimatum omvat de volgende punten:

1. cao met een looptijd van 12 maanden, ingaande 1 april 2007
2. loonsverhoging van 3 procent per 1 april 2007
3. verhoging van de 4- ploegendiensttoeslag, per 1 juli 2007 van 21 procent naar 22 procent en een verhoging van 22 procent naar 23 procent ingaande 31 maart 2008
4. een looptijd van 18 maanden is bespreekbaar, echter daarbij hoort een loonsverhoging van 3 procent ingaande 1 april 2007 en 1,5 procent ingaande 1 april 2008.

Tevens dient de 4-ploegendiensttoeslag als volgt verhoogd te worden: per 1 juli 2007 van 21 procent naar 22 procent en per 1 juli 2008 van 22 procent naar 23 procent.
Provincie:
Tag(s):