woensdag, 18. juli 2007 - 10:52

Stankoverlast door brand

Wijk bij Duurstede

De brandweerkorpsen zijn de hele nacht bezig geweest met het onder controle houden van de brand bij Jacomij Metalen BV aan de Hoge Maat in Wijk bij Duurstede. Met de steeds wijzigende wind, kon de brandweer niet meer doen. Het betekent dat de brand weliswaar onder controle is, maar nog niet uit. Op woensdagochtend om 07.00 uur is gestart met het puin van het opgeslagen materiaal uit elkaar trekken en verder blussen. Men verwacht nog 8 à 10 uur bezig te zijn met het blussen van de brand.

Ten gevolge van de brand is nog steeds sprake van rookontwikkeling en stank. Niet alleen in Wijk bij Duurstede zelf, maar ook veel breder in de regio, tot in de gemeenten Zeist en Amersfoort en de regio Noord-Oost Gelderland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vandaag op diverse plaatsen metingen verricht. Ondanks dat in de rook direct bij de brandhaard wel schadelijke stoffen zijn aangetroffen, hebben metingen in de woonwijken geen gevaarlijke concentraties van schadelijke stoffen opgeleverd.

In de fruitpercelen, waar de rook overheen is getrokken, zijn inmiddels fruit- en grasmonsters genomen. Deze monsters worden geanalyseerd in opdracht van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). De resultaten van deze analyses zijn binnen enkele dagen bekend.
Mensen die specifiek medische vragen hebben kunnen tijden kantooruren met vragen terecht bij de GGD Midden Nederland, telefoon 030 – 6086086, of uiteraard contact opnemen met de eigen huisarts.
Provincie:
Tag(s):