donderdag, 30. augustus 2007 - 17:54

Start grootschalige kustversterking tegen overstroming

Noordwijk

Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat geeft op woensdag 5 september het officiële startsein voor de versterking van de zeeweringen van Noordwijk en Flaauwe Werk.

Deze zeeweringen zijn de eerste zwakke schakels in de Nederlandse kust die worden aangepakt. Het hoogheemraadschap van Rijnland en waterschap Hollandse Delta voeren de kustversterking uit.

Het hoogheemraadschap van Rijnland versterkt de kust van Noordwijk met een 1.100 meter lange ‘dijk in duin’ voor de boulevard en een duinverbreding van 42 meter richting zee. Waterschap Hollandse Delta verhoogt de zeedijk Flaauwe Werk over een lengte van 1.500 meter, versterkt met een dertig meter brede binnendijk.

In het procesplan Zwakke Schakels zijn in totaal 8 locaties aangewezen waarbij de zeewering van Nederland wordt versterkt en tegelijk de ruimtelijke kwaliteit een impuls krijgt. Op deze locaties moeten de duinen of dijken in de periode tot 2020 versterkt worden, omdat ze daarna mogelijk niet meer aan de veiligheidsnorm voldoen.

Het procesplan Zwakke Schakels is één van de programma’s van Verkeer en Waterstaat om overstromingen in Nederland te voorkomen. Andere programma’s zijn onder andere de Maaswerken, het programma Ruimte voor de Rivier en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Tot 2015 wordt via deze programma’s ongeveer 5 miljard euro geïnvesteerd in waterveiligheid.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Het hoogheemraadschap van Rijnland en waterschap Hollandse Delta nodigen de media uit bij de starthandeling aanwezig te zijn.
Provincie:
Tag(s):