donderdag, 1. november 2007 - 8:30

Start operatie Nachtuil

Gelderland

De provincie Gelderland is woensdag gestart met operatie Nachtuil.Gedurende anderhalve week controleert de provincie 's avonds én 's nachts 45 bedrijven zoals scheepswerven en chemische bedrijven op het naleven van de milieu-en veiligheidsregels.

Dagelijks controleren speciale ambtenaren bedrijven op het naleven van milieu-en veiligheidsregels. Dit is de eerste keer dat de provincie Gelderland in de nachtelijke uren een preventieve controle houdt. "Onze verantwoordelijkheid voor milieu en veiligheid houdt niet op na 17.00 uur", aldus gedeputeerde Annelies van der Kok.

De provincie controleert 45 bedrijven in heel Gelderland voornamelijk op geluids-en lichtoverlast in de avond en nachturen. Dit zijn grotere bedrijven zoals scheepswerven, chemische bedrijven en grotere industriële bedrijven.

Daarnaast controleert de provincie ook of bedrijven de goede maatregelen nemen om risico's met gevaarlijke stoffen te voorkomen. Zo kan het voorkomen dat een bedrijf wel een noodplan heeft bij ongelukken, maar dat juist in de avonduren personeel dat dan aanwezig is niet weet hoe te handelen. Ook wordt er gekeken of gevaarlijke stoffen goed afgesloten worden zodat vandalen of inbrekers er niet bij kunnen.

Aan de actie doen 15 toezichthouders mee. Worden er zaken geconstateerd die verbeterd moeten worden dan adviseert de provincie hier over. Worden er overtredingen geconstateerd dan volgt de gewone procedure die uiteindelijk kan leiden tot het opleggen van een dwangsom.

Rond 12 november zullen de resultaten van de handhavingactie bekend zijn.
Provincie:
Tag(s):