woensdag, 15. augustus 2007 - 8:26

Start proefproject Collectief Winkelverbod Veelplegers

Ede

Winkeldieven kunnen voortaan een winkelverbod opgelegd krijgen als zij zich twee keer achtereen schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit. Het gaat om een proefproject in Ede-Centrum dat begint op 1 september 2007. Stichting Binnenstadsmanagement Ede (SBE), de gemeente Ede, politie en openbaar ministerie werken samen.

Veelplegers zijn voor 60 procent verantwoordelijk voor alle gepleegde winkeldiefstallen. Het is erg effectief als het lukt deze kleine groep veelplegers tegen te houden. In de binnenstad van Ede begint daarom een proef om veelplegers een collectief winkelverbod op te leggen.

Zodra een klant een strafbaar feit pleegt, houdt de winkelier deze aan en schakelt de politie in. Er wordt aangifte gedaan, de politie neemt de verdachte over en geeft de overtreder een waarschuwing in de vorm van een gele kaart. Wordt de overtreder binnen zes maanden opnieuw aangehouden voor een strafbaar feit, dan krijgt deze een rode kaart: een collectief winkelverbod. Met dit verbod wordt de veelpleger de toegang ontzegd voor een periode van 12 tot maximaal 24 maanden. Betreedt de persoon met winkelverbod nogmaals een winkel, dan kan deze aangehouden worden op basis van huisvredebreuk.

Van personen met een winkelverbod maakt de politie een foto. Deze wordt geplaatst op een afgeschermde website. Op deze manier kunnen winkeliers zich op de hoogte stellen wie niet hun winkel mag betreden. Ondernemers kunnen alleen participeren in het project als ze meedoen aan het keurmerk Veilig Ondernemen in Ede-Centrum. Het winkelverbod geldt daarom ook alleen voor winkels van ondernemers die meedoen aan Veilig Ondernemen in Ede-Centrum. In verband met de privacywetgeving hebben alleen winkeliers (en hun personeel) die deelnemen aan het Keurmerk Veilig Ondernemen toegang tot de besloten website.
Provincie:
Tag(s):