woensdag, 10. oktober 2007 - 12:33

Start werkzaamheden Friese Merenproject

Witmarsum

Na een openbare aanbesteding zijn de werkzaamheden voor het Friese Merenproject in de gemeente Wûnseradiel gegund aan Haarsma Infra en Milieu BV uit Tjerkwerd. Dit najaar wordt gestart met verschillende werkzaamheden om de watersportvoorzieningen in de gemeente Wûnseradiel aanzienlijk te verbeteren. Het grootste deel van de klus zal voor de start van het watersportseizoen 2008 klaar zijn. Omdat het werk grotendeels in het water en op de walkant plaatsvindt, zal de overlast voor bewoners van de dorpen beperkt zijn.

Door de nieuwe voorzieningen wordt de vaarroute vanaf het IJsselmeer, via Makkum naar het Friese Merengebied en vice versa, aantrekkelijker. Makkum wordt, als invalspoort vanaf het IJsselmeer, opgewaardeerd. Watersporters kunnen er straks makkelijker aanleggen en het wordt aantrekkelijker om in Makkum te verblijven. Zo wordt in Makkum het sanitairgebouw gemoderniseerd en worden in de haven een aantal steigers vernieuwd, verbeterd en verbreed met het oog op veiligheid, toegankelijkheid en comfort.

Voor de sluis zal er een wachtvoorziening worden gerealiseerd, waardoor de passage van de sluis een stuk aangenamer zal worden. Tevens worden de sluis, de sluisbrug, de Vallaatsbrug en de Sûderseeweibrug op afstand bedienbaar gemaakt vanuit het havenkantoor bij de sluis.
Provincie:
Tag(s):