donderdag, 3. mei 2007 - 9:50

Startsein herstelwerkzaamheden begraafplaats Weiwerd

Wethouder Thea van der Veen van Delfzijl en directeur Groningen Seaports Harm Post geven dinsdagmorgen 8 mei het startsein voor de herstelwerkzaamheden voor de begraafplaats van het vroegere dorpje Weiwerd. De begraafplaats is onderdeel van project Terreinen met Historie waarbij oude kerkterreinen in de provincie Groningen worden hersteld.

De kosten die met dit plan zijn gemoeid bedragen bijna 20.000 euro. De helft hiervan wordt gedekt door Europese Leader- subsidie. De rest van de kosten wordt in geld en/of natura opgebracht. Zo worden de werkzaamheden deels uitgevoerd door leerlingen van het Ommelander College en het Ubbo Emmius. Daarnaast levert Groningen Seaports als eigenaar van het terrein een bijdrage en levert de gemeente een bijdrage in de vorm van inzet van menskracht, materiaal en plantgoed. De Stichting Behoud Weiwerd doet veel vrijwilligerswerk rond beheer en onderhoud. Landschapsbeheer Groningen doet het zware werk zoals herstel van de oude graven en het kappen van een aantal bomen.

Het vroegere dorpje Weiwerd wordt ontmanteld als gevolg van de oprukkende zware industrie. Weiwerd is een archeologisch rijksmonument en als zodanig beschermd. Dit betekent, dat de gebouwen wel gesloopt worden, maar dat de fundamenten intact blijven. De structuur van weleer is nog grotendeels intact en wordt hersteld. De meeste gronden zijn in eigendom bij Groningen Seaports en de gemeente.
Provincie:
Tag(s):