dinsdag, 20. februari 2007 - 9:22

Startsignaal stedelijke vernieuwing Den Helder

Den Helder

Dinsdag hebben gemeente Den Helder, de ministeries van VROM en Defensie en de provincie Noord-Holland de handen ineenslaan om Den Helder een nieuwe toekomst te geven. Op het historische schip de Prins Willim is de Samenwerkings-overeenkomst Stedelijke Vernieuwing ondertekend.

Dat is hard nodig, want het inwonersaantal van de gemeente daalt gestaag, terwijl veel wijken kampen met achterstallig onderhoud.

Een ingrijpende stedelijke vernieuwingsoperatie moet de stad nieuw elan geven. Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Stedelijke Vernieuwing is daartoe vandaag de aftrap gegeven. Gezamenlijk spannen de ondertekenaars zich de komende jaren in om van Den Helder een aantrekkelijke woon- werk- en recreatiestad te maken. In drie plangebieden - Stadshart, Nieuw Den Helder Centrum en de Stelling - gaat de spa de grond in. Om snel en effectief te opereren wordt de uitvoering in handen gelegd van een aparte werkorganisatie, Zeestad CV/BV.

Alle ondertekenende partijen brengen ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning in. Daarnaast krijgt Zeestad CV/BV de beschikking over een Fonds Stedelijke Vernieuwing met een eerste werkkapitaal van 17,3 miljoen euro. Hiervan brengen gemeente en provincie ieder € 6,9 in en het Rijk € 3,5 miljoen.De Samenwerkingsovereenkomst bevat verschillende bijlagen, waaronder de oprichtingsaktes voor de CV/BV, de projectplanning en het Ondernemingsplan. Dit laatste plan gaat in op de doelen, werkwijze, financiering en organisatie van de stedelijke vernieuwingsoperatie.
Provincie:
Tag(s):