donderdag, 15. februari 2007 - 21:13

Stationsgebied Hengelo krijgt 'face-lift'

Hengelo

ProRail, NS en gemeente Hengelo gaan samen werken aan een betere functionaliteit en uitstraling van station Hengelo. Onder andere het verbreden van de voetgangerspassage, de herinrichting van de stationshal, een verbeterde toegankelijkheid van de perrons en de bouw van een herkenbare zuidingang maken deel uit van de samenwerkingsovereenkomst. Met de renovatie streven de drie partijen naar een overzichtelijk, sociaal veilig en schoon stationsgebied voor het groeiend aantal reizigers dat dagelijks gebruik maakt van het station.

Gedurende de verbouwing kunnen reizigers het grootste deel van de tijd gebruik blijven maken van de huidige tunnel. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2009 afgerond.

Tijdens de renovatie zal het bestaande stationsgebouw een 'facelift' krijgen. Dit houdt in dat de indeling van de huidige stationshal wordt aangepast, zodat een overzichtelijke en transparante ruimte ontstaat. Daarnaast zullen de bestaande gevels worden aangepast en kunnen de aanwezige winkels op een betere locatie terugkeren. Hierdoor ontstaat vanaf het stationsplein een directer zicht op de stationshal en omgekeerd. Ook zal de huidige transfer (voetgangerstunnel, trappen en goederenliften) van het station worden aangepast. De tunnel en twee trappen worden breder waarbij tevens is voorzien in een roltrap en een personenlift.

Bij de renovatie van het stationsgebied wordt rekening gehouden met het project Hart van Zuid. In Hart van Zuid worden onder meer het WTC Twente, het Poppodium Metropool, een community college van het ROC van Twente, maar ook woningen en kantoren gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):