maandag, 15. oktober 2007 - 17:02

Stedelijk Kompas: Ieder mens onder dak

Breda

Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat er geen mensen meer op straat leven? Om die vraag te beantwoorden wil de gemeente Breda zoveel mogelijk weten over de mensen die leven zonder dak boven hun hoofd. Nagaan om welke mensen het gaat, maar ook een inventarisatie van de voorzieningen waarop ze een beroep kunnen doen, wat er nodig is om ze van de straat te houden en de daaraan verbonden kosten. Met deze gegevens stelt de gemeente een Stedelijk Kompas op, dat vóór 1 april 2008 ter beoordeling bij het ministerie van VWS moet worden ingediend.

Ieder mens onder dak is het doel van de aanpak die Nederlandse gemeenten in opdracht van de landelijke overheid ontwikkelen. De gemeente Breda heeft het plan van aanpak voor haar Stedelijk Kompas inmiddels vastgesteld. Ontwikkeling van het kompas vindt de komende maanden plaats in samenspraak met cliënten, zorgaanbieders, woningbouwverenigingen, raadsleden en regiogemeenten.

De verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg is in Nederland door het Rijk bij 47 centrumgemeenten neergelegd. Breda is één van die centrumgemeenten. De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben de aanpak rondom het Stedelijk Kompas ontwikkeld. Staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS wil dat de 43 andere centrumgemeenten met eenzelfde aanpak komen. Die is gebaseerd op twee pijlers: een individuele aanpak waarbij iedere dakloze intensieve begeleiding krijgt op weg naar een andere manier van leven, en een 100% sluitende aanpak van alle hulpverlening zodat geen dakloze tussen de wal en het schip valt en dreigende dakloosheid wordt voorkomen.

Een Stedelijk Kompas is een landelijke term die staat voor een intensievere aanpak in de maatschappelijke opvang, de verslavingszorg en de openbare geestelijke gezondheidszorg.. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft toegezegd de extra kosten voor dit plan van aanpak te financieren. Om hoeveel geld het gaat is nog niet bekend.
Provincie:
Tag(s):