vrijdag, 21. december 2007 - 19:45

Steeds grovere overtredingen brandveiligheid

Eindhoven

Toezichthouders van brandweer Eindhoven hebben 130 horecagelegenheden, basisscholen en woonzorgcentra gecontroleerd op (brand)veiligheid. Van de bezochte panden waren er 73 volledig in orde. Het percentage panden met overtredingen ten opzichte van kerst 2006 is gelijk gebleven. Er zijn dit jaar wel meer ernstige overtredingen geconstateerd. Dit bevestigt de landelijke bevindingen die VROM-inspecties onlangs aan het licht brachten.

De controle was o.a. gericht op het voorkomen van snelle rook- en branduitbreiding m.b.t. versieringen en de mogelijkheid voor bezoekers en personeel om via vluchtwegen naar buiten te komen tot op de openbare weg.

De controle staat niet op zich maar is onderdeel van het totale handhavingsbeleid. Gemeente, politie en het openbaar ministerie werken samen aan het terechtwijzen van overtreders.

Bij de 57 panden die niet in orde waren, werden 94 overtredingen geconstateerd op het gebied van (brand)veiligheid. Meer dan de helft daarvan waren ernstige overtredingen, zoals nooduitgangen die niet met één handeling te openen waren, geblokkeerde vluchtwegen en aanwezigheid van brandbare versieringen.

Binnenkort worden alle panden die op 21 december jl. niet voldeden aan de veiligheidseisen opnieuw gecontroleerd.
Provincie:
Tag(s):