donderdag, 27. december 2007 - 11:18

Steiging aantal gewonden onder treinreizigers

Utrecht

Rijkswaterstaat en de Inspectie Verkeer en Waterstaat hebben donderdag 27 december gezamenlijk de Veiligheidsbalans 2007 gepubliceerd. Uit de Veiligheidsbalans blijkt dat de verkeersveiligheid op de weg blijft toenemen. Sinds 1972 daalt het aantal verkeersdoden op de weg met 2 procent (811 doden in 2006), onder meer door veiligere auto’s, veiligere infrastructuur en intensievere handhaving.

In de scheepvaart is het aantal doden dat jaarlijks valt laag. Er is echter wel de laatste jaren sprake van een stijging. In 2006 vielen er negen doden in de binnenvaart en vier in de visserij, meestal door menselijke fouten. In de binnenvaart zet meer bedrijvigheid op de vaarwegen (groeiende interactie recreatie- en beroepsvaart) de veiligheid onder druk. Meer buitenlands personeel op de vloot betekent meer risico’s elkaar verkeerd te begrijpen.

Met de veiligheid op het spoor is het steeds beter gesteld. Het aantal doden onder spoorwegreizigers (1) en overweggebruikers (12) neemt verder af. Ook het aantal doden onder onbevoegde personen die zich op of nabij het spoor bevinden, neemt door genomen beveiligingsmaatregelen in 2006 voor het eerst af.

Er is wel een toename van het aantal gewonden onder spoorreizigers (182). Dit komt vooral doordat treinen op lage snelheid in botsing komen nadat door een rood sein is gereden. Er is zorg over de stijging van het aantal passages door rood, van 250 in 2005 naar 292 in 2006. De sector neemt extra maatregelen op operationeel gebied en op het vlak van opleiding om het aantal passages door rood terug te dringen.
Provincie:
Tag(s):