donderdag, 5. juli 2007 - 16:05

Sterke daling aantal werkelozen

Veendam

De cijfers van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) laten over de maand mei een positief beeld van het aantal niet werkenden werkzoekenden (nww) in Veendam zien. Sinds vorig jaar (mei 2006) is de werkloosheid in Veendam afgenomen met in totaal 329 personen. De landelijke trend waarbij steeds minder mensen werkloos zijn, is ook waar te nemen in Veendam.

Veendam heeft in mei 2007 1199 nww’ers. Dit is 9,8% van de beroepsbevolking (12.185 personen). In dezelfde periode in 2006 had Veendam nog 1528 nww’ers; dit was 12,5% van de beroepsbevolking.

Ten opzichte van de grotere kernen in de provincie Groningen is Veendam goed gepositioneerd. Zie onderstaand overzicht het aantal nww’ers uitgedrukt in percentage van de beroepsbevolking.

Groningen 10,7%
Hoogezand 13,6%
Stadskanaal 11,5%
Veendam 9,8%
Winschoten 12,9%

Veendam heeft de minste werkloosheid ten opzichte van de beroepsbevolking in deze regio. In de meeste leeftijdscategorieën is de daling zowel provinciaal als in Veendam te zien. Het aantal werkloze mannen ten opzichte van mei vorig jaar is gedaald met 205 personen, het aantal vrouwen daalde met 114 personen.
Provincie:
Tag(s):