maandag, 17. september 2007 - 16:42

Stichting Misplaatst wil opnamestop op civiele plaatsingen

Groningen

Kinderen die vanwege ernstige gedragsproblemen in de justitiële jeugdinrichtingen zijn geplaatst moeten daar onmiddellijk weg, aldus de Stichting Misplaatst. Deze roept op tot een opnamestop en een onderzoek naar alternatieve plaatsingsmogelijkheden. De verbeterplannen van staatssecretaris Albayrak kunnen niet worden afgewacht.

Stichting Misplaatst heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van de resultaten van het onderzoek naar de veiligheid van kinderen in justitiële jeugdinrichtingen. Het door vier samenwerkende inspecties opgestelde rapport laat op schokkende wijze zien, dat de veiligheid van kinderen in alle veertien inrichtingen in het geding is.

Het onderzoek heeft onomwonden aangetoond, dat de verhalen van ouders en kinderen die stichting Misplaatst al jarenlang naar buiten brengt geen incidenten zijn. Civiele plaatsing in een jeugdgevangenis gebeurt in een kader dat onvoldoende bescherming biedt aan kinderen.

De stichting onderschrijft de conclusies van het onderzoeksrapport en eist onmiddellijke actie. Kinderen die vanwege een kinderbeschermingsmaatregel in een jeugdgevangenis zijn geplaatst moeten liefst vandaag nog elders worden ondergebracht.

De stichting wil een onmiddellijke opnamestop op civiele plaatsingen in de jeugdgevangenissen. Een Taskforce Herplaatsing zou in korte tijd voor elk civiel geplaatst kind in overleg met het kind en de ouders of verzorgers een andere oplossing moeten vinden. Er is een breed scala aan veilige alternatieven waar onvoldoende gebruik van wordt gemaakt. Terugkeer naar huis, een netwerk- of pleeggezinplaatsing, Eigen-kracht-conferentie, Multi System Therapy, intensieve één-op-één begeleiding in de thuissituatie, plaatsing binnen een gespecialiseerde zorgboerderijsetting of behandeling in de (ortho)psychiatrie zijn reële alternatieven.
Provincie:
Tag(s):