maandag, 3. december 2007 - 18:54

Stichting schenkt 3 miljoen euro voor zorg oud-mijnwerkers

Maastricht

Stichting De Weijerhorst heeft besloten een schenking van 3 miljoen euro te doen aan het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) voor het ontwikkelen van een zorg op maat programma voor oud-mijnwerkers plus het opzetten van een internationaal onderzoeksprogramma naar silicose. Dankzij de financiële injectie van de stichting krijgt het azM ruimte om samen met partners een zorg op maat programma te ontwikkelen, dat erop is gericht de kwaliteit van leven van oud-mijnwerkers met longaandoeningen te verbeteren. Het azM krijgt tevens toegang tot de beste kennis op het gebied van longaandoeningen.

Het zorg op maat programma voor oud-mijnwerkers baseert zich op een nauwkeurige inschatting van de eventuele beperkingen en handicaps die oud-mijnwerkers ervaren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar lichamelijke beperkingen, maar ook naar de mogelijke psychologische gevolgen van een chronische aandoening. Op basis van deze inventarisatie wordt een individueel behandelprogramma opgesteld, dat bestaat uit beweging, gezonde voeding en zo nodig ook emotionele begeleiding.

Jarenlange ervaring van het azM en het CIRO in Horn heeft aangetoond dat een multidisciplinaire aanpak en intensieve begeleiding leiden tot beter functioneren in combinatie met een verhoging van de levenskwaliteit.
Provincie:
Tag(s):