dinsdag, 11. september 2007 - 8:53

Stoffelijke resten gevonden tijdens bergingsoperatie WO 2 vliegtuigwrakken

Berkhout

Het bergingsteam dat begin september is begonnen aan een grootscheepse bergingsoperatie van twee vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog, heeft op de locatie Berkhout waar de Britse bommenwerper Hampden Mk I ligt, stoffelijke resten gevonden van de bemanningsleden.

De nabestaanden zijn inmiddels door burgemeester mevrouw drs. Leoni Sipkes van Koggenland ingelicht over de vondst. De Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht doet verder geen mededelingen over de gevonden stoffelijke resten. Gebruikelijk is dat deze dienst eerst stoffelijke resten en/of persoonlijke bezittingen onderzoekt.

Vervolgens worden de resultaten van dat onderzoek aan de betrokken ambassades gepresenteerd. Deze stellen vervolgens de nabestaanden op de hoogte. Wel is duidelijk dat er uiterst voorzichtig moet worden gegraven. Het bergingsteam verwacht nog meer stoffelijke resten aan te treffen.

Uit piëteit naar de slachtoffers en de nabestaanden heeft burgemeester mevrouw Sipkes na overleg met bergingsofficier Kapitein Petersen van de Koninklijke Luchtmacht besloten de persbriefings en de kijkmiddagen op te schorten naar dinsdag 18 september; die zouden eigenlijk deze week beginnen.
Provincie:
Tag(s):