maandag, 19. november 2007 - 12:48

Stomend Woudagemaal open voor publiek

Lemmer

Het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer wordt onder stoom gebracht voor praktijklessen. Het gemaal is woensdag 21 en donderdag 22 november in werking en vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur open voor publiek.

De ketels van het Woudagemaal zullen stoom produceren voor de opleiding van nieuwe medewerkers van Wetterskip Fryslân. Het gemaal wordt daarna in werking gesteld. Op zowel woensdag als donderdag kan het door belangstellenden bezocht worden. Vrijdag wordt gebruikt om het gemaal weer bedrijfsgereed te maken voor een nieuwe inzet.

Wetterskip Fryslân heeft besloten het Woudagemaal jaarlijks maximaal drie keer op te starten om zo in de praktijk het bedienende personeel op te leiden. Dit om de bedrijfsvoering van het stoomgemaal te kunnen garanderen. Wanneer het uit noodzaak opgestart wordt, zijn er natuurlijk minder opleidingsdagen nodig. Zoals bekend vervult het historische stoomgemaal, dat tot het Unesco-werelderfgoed behoort, een actieve rol in de waterbeheersing in Fryslân.

Het bezoek van belangstellenden aan het gemaal, alleen dus op woensdag en donderdag, zal worden gecoördineerd door vrijwilligers van de Stichting Woudagemaal. Daarvoor wordt een geringe vergoeding aan het publiek gevraagd.
Provincie:
Tag(s):