maandag, 15. oktober 2007 - 7:29

Strenge controle op vervoer suikerbieten

Den Haag

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (VenW) gaat overbelading bij suikerbietentransport aanpakken. De Inspectie controleert van 15 oktober tot en met 15 december het vervoer van suikerbieten. De inspectie voert zowel wegcontroles als bedrijfscontroles uit.

De wegcontroles van de inspectie richten zich met name op overbelading van de vrachtwagens met bieten. Te zwaar beladen vrachtwagens riskeren een boete. De inspectie kan een vrachtwagenchauffeur verplichten om een deel van de suikerbieten af te laden, zodat de wagen niet langer overbeladen is. Wanneer de inspectie bij een wegcontrole een overtreding constateert, volgt bij de betreffende transportonderneming ook een bedrijfsinspectie.

Tijdens de bietencampagnes van afgelopen jaren bleek overbelading een regelmatig terugkomende overtreding. Overbelading leidt tot verkeersonveiligheid, schade aan het wegdek en oneerlijke concurrentie.
Provincie:
Tag(s):