vrijdag, 17. augustus 2007 - 11:01

Strenger toezicht zittend ziekenvervoer

Utrecht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de contracten van zorgverzekeraars controleren op de eisen de zij stellen aan het zittend ziekenvervoer. Het gaat om kwaliteitseisen rond maximale wachttijd, speciale voorzieningen in de taxi en opleidingsniveau van de chauffeur. Indien die eisen onvoldoende zijn stelt de NZa zo nodig zelf criteria op. Dit heeft de NZA vrijdag bekendgemaakt.

Het onderzoek komt voort uit een breder onderzoek dat NZa deed naar de mate waarin verzekeraars aan de zorgplicht voldoen. Het rapport ‘Thematisch onderzoek zorgplicht’ verschijnt vandaag.

De NZa ontvangt geregeld klachten over het zittend ziekenvervoer. Patiënten worden geconfronteerd met lange wachttijden en chauffeurs zijn niet altijd even vriendelijk. Het vervoer valt formeel niet onder gezondheidszorg. Daardoor valt het niet onder het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De NZa is echter van mening dat de kwaliteit van het vervoer wel degelijk valt onder de zorgplicht van de verzekeraars. Niet in de laatste plaats omdat het een kwetsbare groep consumenten betreft. De zorgplicht verplicht verzekeraars onder meer de kwaliteit van de geleverde zorg te borgen.

Zorgverzekeraars erkennen de problematiek en geven aan maatregelen te treffen om de problemen te verhelpen. De NZa gaat dit de komende periode monitoren en de verzekeraars vragen welke eisen zij stellen aan het vervoer. De contracten worden daar ook op getoetst. Als de eisen ontoereikend zijn om te voldoen aan de zorgplicht spreekt de NZa de verzekeraars daarop aan, indien nodig wordt de naleving afgedwongen.

De Zorgverzekeringswet bepaalt dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben. Het verplicht de verzekeraars ervoor te zorgen dat de klant toegang heeft tot kwalitatief goede zorg en moet borgen dat de consument (vergoeding van) benodigde zorg daadwerkelijk verkrijgt. De NZa houdt toezicht op de wijze waarop zorgverzekeraars de zorgplicht nakomen.
Provincie:
Tag(s):