woensdag, 4. juli 2007 - 9:58

Structuurvisie tussengebied gereed

Delfzijl - Appingedam

De gemeenten Appingedam en Delfzijl hebben een structuurvisie laten opstellen voor het Tussengebied. Het gebied bevindt zich grofweg tussen de spoorlijn en het Eemskanaal en aan weerszijden van de N33. Doel van de structuurvisie is te voorkomen dat het gebied ‘verrommelt’ en ervoor te zorgen dat toekomstige ontwikkelingen in het gebied in samenhang worden bezien.

De provincie zal de structuurvisie o.a. gebruiken voor de beoordeling van het bouwplan van het zwembad. De visie wordt vanaf vandaag zeven weken ter inzage gelegd. Reacties en zienswijzen zullen vervolgens in de uiteindelijke versie worden meegenomen. De planning is dat de structuurvisie in september aan de gemeenteraden van Delfzijl en Appingedam ter vaststelling wordt voorgelegd.
Provincie:
Tag(s):