maandag, 10. september 2007 - 17:10

Studenten Groningen winnen Innovatieprijs 2007

Groningen

Tijdens de opening van het hogeschooljaar hebben vier studenten van de Academie voor Architectuur, Bouwkunst en Civiele Techniek de Innovatieprijs 2007 gewonnen voor hun afstudeerproject ‘Floating self-sufficiency.’ Dit project betreft de uitwerking van een drijvend restaurant met terras dat zichzelf voorziet van elektrische energie, warmte en gezuiverd water.

Alexander Daems, Rolf Wolters, Sanne Pekelder en Jille Koop zijn al tijden geïntrigeerd door het actuele wereldwijde probleem van de klimaatverandering. Zij besloten om hun afstudeerscriptie te wijden aan dit probleem in relatie tot de bouwwereld op het water.

De vier afstudeerders wilden het liefst werken met een project dat zoveel mogelijk gebruik maakt van zijn omgeving om water te zuiveren en elektriciteit en warmte op te wekken. Daartoe vonden ze Waterstudio.nl bereid: dit architectenbureau stelde een drijvend ontwerp ter beschikking, dat oorspronkelijk nabij Dubai gerealiseerd zou worden.

De studenten projecteerden dit ontwerp in de wateren van Noord-Nederland en togen vervolgens aan de slag. Zij werkten het ontwerp uit op bouwtechnisch niveau, zodat het kan worden toegepast op het water, bekeken welke locatie het meest geschikt was en berekenden de hoofddraagconstructie, de onderbouwconstructie en last but not least, de kosten.
Provincie:
Tag(s):