dinsdag, 27. november 2007 - 15:23

Subsidie voor documantaire over Delfzijl

Delfzijl

Provinciale Staten van Groningen heeft besloten een subsidie van maximaal € 25.000,-- te willen verlenen aan de gemeente Delfzijl voor het kunstproject " 30 dagen Delfzijl", in de vorm van een documentaire.

Met dit principe besluit sluiten Gedeputeerde Staten aan bij een positief advies hierover van de artistiek inhoudelijk adviseur van de provincie Groningen. De documentaire wordt gemaakt in het kader van de herstructurering van Delfzijl en beoogt in zijn algemeenheid het verbeteren van het imago van Delfzijl.
Provincie:
Tag(s):