zaterdag, 29. september 2007 - 11:52

Subsidie voor herstel mijngang Staatsmijn Wilhelmina

Landgraaf

Gedeputeerde Staten hebben aan de stichting ‘Gedachteniskapel van de Mijnwerkers’ ruim € 21.000,- subsidie toegekend voor het herstel van een oude mijngang. Daarmee krijgt de herinnering aan het voor Limburg zo belangrijke mijnverleden een nieuwe drager. De gang – voorheen onderdeel van Staatsmijn Wilhelmina – werd vroeger gebruikt door de Ondergrondse Vakschool: de vakopleiding voor mijnwerkers.

Deze oude mijngang heeft niet alleen door zijn vroegere functie maar ook door zijn ligging in de directe nabijheid van de Gedachteniskapel van de mijnwerkers extra betekenis. De Gedachteniskapel bevindt zich in Park Gravenrode aan de voet van de steenberg van de voormalige Staatsmijn Wilhelmina in Landgraaf. Het is een herinneringsmonument voor de Limburgse mijnwerkers die door een ongeval in de mijn zijn omgekomen. De gang ligt op een paar honderd meter van de kapel.

De stichting ‘Gedachteniskapel van de Mijnwerkers’ wil de subsidie gebruiken om de gang veiliger en toegankelijker te maken, zodat hij op termijn voor bezichtiging open kan worden gesteld.
Provincie:
Tag(s):