zaterdag, 1. september 2007 - 12:22

Subsidie voor Mook en Middelaar voor sanering woningen

De Provincie Limburg heeft de gemeente Mook en Middelaar een subsidie van € 133.000,- toegekend voor het saneren van woningen tegen geluidsoverlast ten gevolge van wegverkeerslawaai.

In totaal zullen in de periode tot en met 2009 ten minste 19 woningen worden gesaneerd. Deze komen voor op de lijst van huizen die het meest te lijden hebben onder geluidsoverlast van bijvoorbeeld weg- of treinverkeer. Gemeenten hebben deze lijsten al in de jaren 80 opgesteld op voorspraak van het Ministerie van VROM.

De aanpassingen aan de woningen maken deel uit van een langlopend saneringsprogramma. De uitvoering van dit programma maakt onderdeel uit van het stedelijk vernieuwingsbeleid van de Provincie. De saneringen vinden onder andere plaats aan de woningen aan de Rijksweg.
Provincie:
Tag(s):