maandag, 24. september 2007 - 18:35

Subsidie voor soortenbescherming

Provincie

De provincie Noord Holland geeft subsidie voor het beschermen van inheemse planten- en dierensoorten. Maar een aanvraag moet wel voor 1 oktober ingediend zijn.

Uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) kunnen maatregelen worden gefinancierd om bepaalde planten en dieren te beschermen. Het ILG bundelt vanaf 2007 veel subsidieregelingen van het Rijk én de provincie tot één budget. De doelstellingen voor besteding van dat budget zijn opgenomen in het provinciaal meerjarenprogramma ILG.

Eén onderdeel hiervan is de doelstelling Soortenbescherming. Subsidie is mogelijk voor maatregelen die zijn gericht op de bescherming van in het wild voorkomende plant- en diersoorten waarvoor de provincie Noord-Holland een (inter)nationale verantwoordelijkheid draagt en die voorkomen op de provinciale lijst van 'te beschermen soorten'. Afhankelijk van de aard van de maatregel kan monitoring ervan ook worden gesubsidieerd.
Provincie:
Tag(s):