vrijdag, 14. september 2007 - 8:26

Subsidie voor st. Pardon en vluchtelingenwerk

Zuidhorn

Stichting Vluchtelingenwerk en Stichting Pardon, beide uit Zuidhorn, krijgen een subsidie van de gemeente Zuidhorn. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de Stichting Vluchtelingenwerk Zuidhorn opnieuw een subsidie te verstrekken. De invoering van de nieuwe Wet Inburgering en de uitvoering van het Generaal Pardon is voor het college van Zuidhorn de reden geweest om een positief besluit te nemen op het subsidieverzoek van de Stichting Vluchtelingenwerk en de Stichting Pardon Zuidhorn .

Het college van Zuidhorn is met de twee stichtingen voor de komende drie jaren een subsidie overeengekomen. Met de toekenning van deze subsidies geeft de gemeente de noodzaak en wenselijkheid aan om een basisorganisatiestructuur voor de komende drie jaar te handhaven en te ondersteunen. Voor het komende jaar ligt de nadruk op de begeleiding van de uitgeprocedeerde asielzoekers, die in aanmerking komen voor het generaal Pardon.

De Stichting Vluchtelingenwerk ontvangt voor de periode 2008 tot en met 2010 een subsidie van 20.000 euro per jaar. Daarnaast ontvangt deze stichting nog een bedrag van 7.500 euro voor de uitvoering van de Wet Inburgering. De Stichting Pardon gemeente Zuidhorn, die zich inzet voor de noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, ontvangt een maximale subsidie van 11.000 euro per jaar voor de periode 2007 tot en met 2009. Deze stichting ontvangt ook nog een eenmalige subsidie van 2.700 euro voor een onderzoek naar opleiding- en werkmogelijkheden van de uitgeprocedeerde asielzoekers, die in aanmerking komen voor het Generaal Pardon.
Provincie:
Tag(s):