woensdag, 17. oktober 2007 - 21:15

Subsidie voor woningbouw in 4 Limburgse steden

Maastricht

Gedeputeerde Staten gaat de woningbouw in vier stedelijke regio’s in Limburg steunen met bijna € 2.000.000,-. Het bedrag betreft de zogenoemde (BLS) Besluit locatiegebonden subsidies 2007.

Deze subsidie wordt toegekend aan de gemeenten Venlo (€ 455.400,-) , Sittard-Geleen (€ 519.750,-), Heerlen (€ 108.900,-) en Maastricht ( € 910.800,-). Met het totaalbedrag wordt in deze stedelijke regio’s de realisatie van 1209 woningen gestimuleerd.

In 2006 hebben het Rijk, de Provincie Limburg en de vier stedelijke regio’s het convenant ‘Woningbouwafspraken 2005 tot 2010 Provincie Limburg’ ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over de realisatie van woningen in Limburg tot en met 2009. De Provincie Limburg treedt op als budgethouder voor deze rijkssubsidies.

Daarnaast hebben de Provincie en de vier stedelijke regio’s afspraken gemaakt over de verdeling van de taken en de te leveren prestaties per genoemde stedelijke regio in de jaren t/m 2009.
Provincie:
Tag(s):