woensdag, 21. november 2007 - 15:51

Subsidie voor zeven kunstactiviteiten

Tilburg

De voorstelling 'Telescope Dancer' van filmmaker Maureen Prins, muzikant Martien van Bergen en choreografe Maaike van Dijk met een combinatie van film, muziek en dans; 'Popcornpretpark' van het Tilburgse dansgezelschap Vloeistof waarin eveneens film en dans gecombineerd worden en waarbij een bioscoopzaal dient als toneel; Het 'Uhosenkongress' in NS16, een festival met Hamburgse en Tilburgse kunstenaars die allen multidisciplinair werken.

Dit zijn slechts drie van de zeven activiteiten in het voorjaar van
2008 waaraan de gemeente Tilburg subsidie verleent in het kader van de incidentele kunstactiviteiten (IKA). In totaal gaat het om een bedrag van € 30.200,-.

Met de IKA-subsidies wil de gemeente Tilburg culturele activiteiten stimuleren en promoten waarvan een positieve, vernieuwende en versterkende werking uitgaat. Er is een subsidie voor activiteiten op het gebied van beeldende kunst, en een subsidie voor podiumkunsten
en kleine festivals. Kunstenaars kunnen twee keer per jaar subsidie aanvragen. Twee onafhankelijke externe commissies, één voor de podiumkunsten en één voor de beeldende kunst, geven advies. De commissie Beeldende Kunst ontving voor de eerste helft van 2008
in totaal acht aanvragen en adviseerde positief over vier. De commissie Podiumkunst en Kleine Festivals heeft negen aanvraen ontvangen en adviseerde positief over drie hiervan.
Provincie:
Tag(s):