zondag, 1. juli 2007 - 18:59

Succesvol Geomatics Business Park breidt uit naar Geo Valley

Marknesse

Het college van B&W heeft besloten een financiële bijdrage van € 60.000,- te leveren aan de Stichting Geomatics Business Park (GBP). De bijdrage is bedoeld ter overbrugging van de periode tussen de afloop van het bestaande Geo-programma en de start van het nieuwe Geo Valley-programma. Het doel van Geo Valley is om het succes van GBP verder uit te bouwen.

In de periode 2002-2007 is in de omgeving van het NLR bij Marknesse een bedrijvencluster ontstaan rondom geo-informatie- en aardobservatiediensten. Twintig MKB’s en drie kennisinstellingen werken er zelfstandig en gezamenlijk en bieden hoogopgeleide werkgelegenheid aan 120 fte’s.

Geo Valley is de naam van het vervolgplan op GBP voor de periode tot en met 2012. Het plan voorziet in versterking en uitbreiding van de bestaande bedrijven en kennisinstituten, stimuleert product- en diensteninnovaties en wil vestigingen van nieuwe bedrijvigheid aantrekken, ook uit het buitenland. Een en ander zal een positieve invloed op de werkgelegenheid hebben.

Het Geo Valley-plan komt voor Europese subsidie in aanmerking, maar voor de overbrugging tussen de afloop van het huidige programma (1 juli 2007) en de start van het nieuwe Geo Valley-programma (1 januari 2008) is geld nodig. In deze periode waarin het projectplan Geo Valley verder wordt voorbereid, blijft het projectbureau GBP draaien, worden consortia verder uitgebouwd en vindt lobby en coördinatie plaats.

Vanwege het feit dat de plannen goed passen bij de belangen van de gemeente, hebben B&W besloten een financiële bijdrage te leveren. Die belangen hebben onder meer betrekking op de te verwachten uitbouw van hoogopgeleide werkgelegenheid en op het thema Geo/Water dat een speerpunt is in het gemeentelijk economisch beleid.
Provincie:
Tag(s):