donderdag, 9. augustus 2007 - 10:43

Succesvol ICT-project levert overheid ruim tien miljoen euro op

Den Haag

De overheid is erin geslaagd door samenwerking op het gebied van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) tien tot vijftien miljoen euro te besparen. Dit bedrag werd ‘verdiend’ op een totaalbedrag aan uitgaven van 70 miljoen euro. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekendgemaakt.

Dat is de opbrengst van het project Europees Aanbesteden Samenwerking ICT (EASI) onder leiding van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het project dat in februari dit jaar is begonnen, is daarmee succesvol afgesloten. Aan het project namen zes ministeries en 31 andere overheidsdiensten deel.

De voordelen werden behaald door gezamenlijke Europese aanbesteding van ICT-middelen voor bijvoorbeeld werkplekken, rekencentra en netwerken. Dankzij het project is een interdepartementaal netwerk ontstaan dat dagelijks kan worden gebruikt. Ook zijn er blijvend betere samenwerkingsmogelijkheden.

Gezamenlijk beheer van ICT-middelen is dankzij het project gemakkelijker geworden. De huidige beheersstructuur blijft zeker vier jaar bestaan. Na die periode kan opnieuw worden besloten tot gezamenlijke aanbesteding.

Plaatsvervangend secretaris-generaal Peter Hennephof van het ministerie van SZW, verantwoordelijk voor het project EASI, is enthousiast over het slagen van het project. “We zijn erin geslaagd de rijksdienst weer een beetje efficiënter en beter te maken met deze aanbesteding�.
Categorie:
Tag(s):