vrijdag, 22. juni 2007 - 11:13

Tamme ganzen zorgen voor overlast

De politie heeft begin juni een 49-jarige inwoonster en een 58-jarige inwoner van Scharnegoutum aangehouden voor overtreding van de flora- en faunawet.

Al langere tijd was er sprake van overlast van een groep tamme ganzen in de nabijheid van de Oergangswei te Scharnegoutum. De ganzen liepen niet alleen in de weilanden maar ook op de erven van bewoners. Toen een jong kind door één van de ganzen werd gebeten, werd door de gebruiker van het weiland waarop de ganzen zich bevonden besloten om de ganzen te vangen en af te maken. Toen dit bekend werd in het dorp werd onder druk van anderen besloten de ganzen te vangen en deze, zonder overleg, uit te zetten in het natuurgebied van Skrins nabij Easterlittens, eigendom van Natuurmonumenten. Op 4 juni zijn de ganzen gevangen door een aantal belanghebbenden en enkele jagers. Drie zijn bij een van de vangers achtergebleven, de overige 14 ganzen zijn in een aanhangwagen geladen en gebracht naar Easterlittens. Dit gebeurde in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de twee verdachten. Dit voorval werd echter gezien door een getuige, die Natuurmonumenten op de hoogte bracht. Op grond van artikel 14.1 van de Flora- en Faunawet is het verboden dieren uit te zetten in de vrije natuur.

Vervolgens is door de politie een onderzoek ingesteld. Hieruit kwam naar voren dat de gebruiker van het weiland, waar de ganzen zich bevonden, de 58-jarige, en de vrouw als hoofdverdachten aangemerkt konden worden. Tegen beiden zal proces-verbaal opgemaakt worden. Op 12 juni zijn de ganzen teruggevangen met toestemming van een boer ondergebracht op het terrein van zijn boerderij in Scharnegoutum.

Door het uitzetten van dieren in de vrije natuur kan een behoorlijke verstoring ontstaan van de aanwezige flora en fauna. Het uitzetten van dieren in de vrije natuur is verboden. In Scharnegoutum werd het probleem opgelost, doch het probleem werd naar elders verplaatst. Tamme ganzen vallen niet onder de inheemse dieren genoemd in de Flora en Faunawet en kunnen door of namens de grondgebruiker en zonder ontheffing gevangen en gedood worden.
Provincie:
Tag(s):