donderdag, 1. maart 2007 - 11:05

Tandarts schat hoeveelheid pijn bij kinderen te laag in

Amsterdam

Meer dan de helft van de vijfjarige kinderen heeft tandbederf. Dat kan leiden tot kiespijn, waarna meerdere behandelingen nodig kunnen zijn om het gehele gebit te herstellen. Kiespijn bij jonge kinderen wordt vaak niet herkend.

Judith Versloot, van de tandheelkunde aan de Amsterdamse universiteit, geeft een beschrijving van de Dental Discomfort Questionnaire (DDQ) die negen verschillende, aan kiespijn gerelateerde, gedragingen omvat. Deze gedragingen kunnen ouders, leerkrachten en hulpverleners in de toekomst helpen om kiespijn bij jonge kinderen (eerder) te herkennen, zodat die niet onnodig pijn hoeven te lijden.

Daarnaast deed Versloot onderzoek naar pijn bij kinderen tijdens de tandheelkundige verdoving. Het blijkt dat tandartsen de hoeveelheid pijn vaak lager schatten dan de kinderen zelf aangeven. Een combinatie van zelfrapportage en observatie van video-opnames blijkt een betrouwbare methode te zijn voor het schatten van de hoeveelheid pijn.

Tot slot blijkt dat factoren zoals angst, leeftijd, maar vooral eerdere tandheelkundige behandelingen van grote invloed zijn op de manier waarop kinderen met de pijn omgaan en pijn ervaren tijdens de behandeling. Het is voor de tandarts belangrijk om van deze factoren op de hoogte te zijn, zodat de behandeling hierop afgestemd kan worden.
Categorie:
Tag(s):